ในช่วงที่มีเหตุการณ์ สถานการณ์วิกฤต สิ่งที่ควรทำ สิ่งที่ควรสร้างในฐานะของผู้นำ ผู้บริหาร

 

In time of Crisis… Being mindful in your own thoughts & actions are needed

สร้างความร่วมมือ ลดความแบ่งแยก เรียนรู้ ถอดบทเรียนอย่างรวดเร็ว

กำหนดมาตรการที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย

และทำความเข้าใจสร้างสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง

กับจิตวิทยาความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 5 ด้าน

 

(1) ความรู้สึกปลอดภัย a sense of safety   (2) ความสงบ calming

(3) พลัง ความเข้มแข็งในตนเองและชุมชม self- and community efficacy

(4) ความผูกพันในชุมชน สังคม social connectedness  (5) ความหวัง hope

 

เราควรเร่งเรียนรู้จากกรณีของอู๋ฮั่นครับ…

https://www.vox.com/2020/3/2/21161067/coronavirus-covid19-china

 

Collective Leadership for Collective Impact

Co-Creating Culture of Collaboration

“พลังร่วม ผู้นำร่วม…

วัฒนธรรมความร่วมมือ…”

In crisis, being mindful in your thoughts & actions…

 


Dr-Udom-Sociallabthailand

Writer Profile
Udom Hongchatkul, Ph.D.

Founder & CEO Social Lab Thailand