SocialLab1_coverNews
News1-Thaipublica
News2-bangkokbiznews
previous arrow
next arrow
Slider
hand-1917895_960_720
กระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบจากภายใน
ความหมายและความสำคัญปัญหา ความท้าทาย สภาพสังคม
สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า 
Sun-light

สร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรด้วย OKRs

คำว่า วิสัยทัศน์ มาจากการสมาสคำสองคำคือคำว่า วิสัย กับคำว่า ทัศน์
วิสัย หมายถึง ความสามารถหรือขอบเขต
ส่วนคำว่า ทัศน์ หมายถึง การเห็น เมื่อสองคำนี้มารวมกันเป็นคำว่า
วิสัยทัศน์ จึงหมายถึง ความสามารถในการมองเห็น หรือขอบเขตที่สามารถมองเห็นได้​
ikigai02

IKIGAI Organization ชีวิตจริงไม่เหมือนทฤษฏี

อิคิไก คือ อะไรบางอย่างที่เราไปให้ความหมายมันว่ามันสำคัญกับชีวิตของเรา
ดังนั้นถ้าเราลองแยกองค์ประกอบตามความหมายนี้ ก็จะพบคีย์เวิร์ดที่สำคัญ
ซึ่งได้แก่ อะไรบางอย่าง, ตัวเรา, การให้ความหมาย, สำคัญ และชีวิต 
Chicago-Building

IMAGINE CHICAGO สู่ IMAGINE THAILAND

Imagine Chicago เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานมา
ตั้งแต่ปี 1992 ก่อตั้งโดย Bliss Browne โดยการรวมเอาพลเมือง
ที่หลากหลายของชิคาโก มาร่วมกันจินตนาการถึงเมืองชิคาโกในฝัน
OD-organization-development

ทำไมจะต้องพัฒนาองค์กร Why OD ?

ทำไมจะต้องพัฒนาองค์กรผมว่าคำถามนี้คล้ายๆ กับคำถามที่ว่า
ทำไมจะต้องเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย ผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณผู้อ่านฟังครับ
ด้วยทฤษฎีกบต้ม ของ Tichyand Sherman 

VIDEO

Play Video

OUR NETWORK

OUR CLIENTS

Peter-Senge
Systems thinking is a discipline for seeing wholes. It is a framework for seeing interrelationships rather than things, for seeing ‘patterns of change’ rather than static ‘snapshots.’

    Peter M. Senge

Imagine Thailand Movement 

การขับเคลื่อนสังคมไทย เพื่อร่วมสร้างสังคมไทย เยาวชนไทยที่ทุกคนต้องการเห็น…
ปัญหา ความท้าทาย ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

เป็นปัญหาที่ซับซ้อน…ปัญหาเชิงระบบ…
ที่ไม่อาจมีผู้ใดผู้หนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
สามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง…

Imagine Thailand Movement เราเป็น platform ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ให้ผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง ได้มาร่วมเรียนรู้และทดลองทำงาน
เพื่อออกแบบอนาคตไปด้วยกัน และร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ…
โดยการสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การขับเคลื่อนสังคม ร่วมกันหาทางออกสำหรับประเด็นที่ซับซ้อน ปัญหาเชิงระบบ เพื่อสังคมไทยที่ทุกคนต้องการ…
มุ่งหวังเกิดเป็นพลังร่วม เกิด Social Movements…การขับเคลื่อนสังคม…
รวมถึงการสื่อสารสังคม เพื่อการขับเคลื่อนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง…
Imagine Thailand Movement… คุณคือหนึ่งกำลังสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
“คุณต้องการเห็นสังคมไทย ประเทศไทย เยาวชนไทยเป็นอย่างไร?”