Change is a choice

ครบรอบ 10 วันหลังจากที่ประเทศไทยมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยากจะชวนทุกท่านหาเวลาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ บ้าง ดูว่าระหว่างวิกฤตนี้เราทำอะไรได้บ้าง รวมถึงหาเวลาตั้งเป้าหมายของตัวเรา เพื่อรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงครับ

 

เมื่อคืนนี้ได้ดูรายการเจาะใจมีการพูดถึง Toxic people ในศาสตร์ด้านจิตวิทยา Toxic people หมายถึงคนที่ เป็นพิษกับคนรอบข้าง และรวมถึงเป็นพิษกับตนเอง (โดยไม่รู้ตัว) มนุษย์ Toxic มีเหตุเกิดขึ้นจาก  1. ความกลัว 2. ความโกรธ  3. ความอาย  4. ความรู้สึกผิด และอาจแสดงออกเพื่อปกป้องตนเอง ตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอด – Self defense mechanism

บุคลิกของคน Toxic เพื่อผ่อนคลายความเครียด ความกังวลมักจะทำดังนี้

ตำหนิ บ่น ด่าว่า ซุบซิบนินทาผู้อื่น

 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สร้างให้เกิดความกลัว ความหวาดระแวงขึ้นในสังคมและอาจเป็นเหตุให้มีมนุษย์ Toxic มากขึ้น และเมื่อพบเห็นการแสดงออกในทางลบเช่นนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้คือตระหนักรู้ เห็นอกเห็นใจ สร้างความหวัง ให้กำลังใจ เพื่อสร้างพลังงานบวก ไม่มีประโยชน์ที่จะมาตำหนิ โจมตีกันครับ

 

Change is a choice ชีวิตเรา เรากำหนดเลือกได้ครับ

บนเส้นทางการฝ่าฟันวิกฤต COVID19 ถึงขณะนี้เราทุกคนคงพอจะทราบแล้วว่าเส้นทางนี้ไม่ง่าย จะต้องพบอุปสรรคมากมาย ต้องเหนื่อย ยาก และยาวนาน เราต้องเชื่อมั่นในเส้นทาง ในสิ่งที่เราทำ มุ่งมั่น เพื่อนร่วมเดินทางสำคัญมากครับ เราต้องคอยดูแลให้กำลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ

 

จุดหมายปลายทางอาจไม่สำคัญเท่าเส้นทางที่เราไปครับ

หากเราขยับเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบครับ เราคงต้องร่วมกันทำไปพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ยาวนานครับ จะปล่อยให้เป็นภาระใครคนใดคนหนึ่ง องค์กรใดองค์กรหนึ่งคงไม่ได้ โดยที่ระหว่างทางก็ต้องคอยหาเพื่อนร่วมทาง เพื่อนร่วมอุดมการณ์เพิ่มเติมตลอดเวลาครับ

 

โดยเริ่มจากเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ถึงความจำเป็น ที่ต้องเปลี่ยนแปลงและสร้างความหวังครับ

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ทุกการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นเพราะมีก้าวที่หนึ่ง อาจเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ รอบ ๆ ตัวเรา เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ธรรมดา สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเริ่ม การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากคนอย่างน้อยหนึ่งคน ชีวิตเรา เราเลือกได้ครับ

Change is a choice

What is your choice???


Dr-Udom-Sociallabthailand

Writer Profile
Udom Hongchatkul, Ph.D.
Founder & CEO Social Lab Thailand