“กัลยาณมิตร” ความสัมพันธ์เชิงบวก ความรู้สึกเชิงบวก สร้างให้เกิดพลังงานเชิงบวก พื้นฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดสุขภาวะ

“กัลยาณมิตร” คือหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของสุขภาวะ

กัลยาณมิตร คือ มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นมิตรที่หวังดี มีสิ่งดี ๆ ให้กันด้วยความจริงใจ

 

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร (กัลยาณมิตรธรรม 7)

  1.   ปิโย    น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม
  2.   ครุ    น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งใจ และปลอดภัย
  3.   ภาวนีโย    น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทำให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ
  4.   วตฺตา    รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
  5.   วจนกฺขโม    อดทนต่อถ้อยคำ คือ พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว
  6.   คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา    แถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
  7.   โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนำในอฐาน    คือ ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/กัลยาณมิตร

 

มนุษย์เรามีเพื่อน มีเพื่อนมาก มีเพื่อนน้อยไม่ใช่ประเด็นที่น่าสนใจมากนัก ที่น่าสนใจคือเพื่อนมีหลายประเภท เพื่อนที่เข้าข่าย “กัลยาณมิตร” มักมีไม่มากนัก

กัลยาณมิตร คือ มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นมิตรที่หวังดี มีสิ่งดี ๆ ให้กันด้วยความจริงใจ

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/กัลยาณมิตร

 

อยากชวนคิดทบทวนดูว่าเมื่อพูดถึง “กัลยาณมิตร” แต่ละท่านนึกถึงใครบ้าง และขอแสดงความยินดีด้วยหากท่านมี “กัลยาณมิตร” เพราะการที่เรามีผู้ที่หวังดี คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นเพื่อนแท้ เพื่อนตาย นั้นมีค่ามากมาย และอยากจะเชิญให้ท่านส่งต่อความเป็นกัลยาณมิตรนี้ต่อไป โดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรของท่านเอง โดยเริ่มจากการแสดงความขอบคุณในความหวังดี ปรารถนาดี เป็นการร่วมกันส่งต่อพลังงานเชิงบวกให้กับคนในสังคมรอบข้าง

 

จากการทำงานกับผู้นำที่หลากหลาย ผมพบว่าเรามักจะคิดว่าไม่จำเป็นต้องแสดงออก ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวถึงความรู้สึกขอบคุณ เพราะเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเรารู้สึกขอบคุณ หรืออาจเป็นเพราะว่าเราอาจรู้สึกเขินอายที่จะบอกความรู้สึกของเรา

 

ในศาสตร์เรื่องจิตวิทยาเชิงบวก Positive Psychology มนุษย์เราสร้างความสุข สังคมสุขภาวะให้กับตนเองและคนรอบข้างได้ไม่ยาก โดยการแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณนั้นจะเป็นการส่งต่อพลังงานเชิงบวกที่มีพลัง และส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเชิงบวก ความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งจะนำให้เกิดสุขภาวะให้กับตนเองและคนรอบข้าง

 


Dr-Udom-Sociallabthailand

Writer Profile
Udom Hongchatkul, Ph.D.
Founder & CEO Social Lab Thailand