Iceberg & Systems Thinking

           จากข่าวจ่าทหาร ท่านหนึ่งเถียงกับผู้ว่าฯ ต่อมาถูกผู้บังคับบัญชาลงโทษสั่งขัง จนถึงตอนนี้ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือดูแลคุณแม่ของจ่าที่ป่วยแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้นึกถึงภาพภูเขาน้ำแข็งที่ผมมักใช้เวลาพูดคุยกับผู้นำใน หลากหลายโอกาส


Dr-Udom-Sociallabthailand

Writer Profile
Udom Hongchatkul, Ph.D.
Founder & CEO Social Lab Thailand